تاریخ 1395-10-13 09:11:26 بازدید

همایش بزرگ آشنایی با تغییرات ISO14001در ویرایش 2015

نوآوان لیان خلیج فارس با هدف آشنایی اعضای باشگاه مشتریان خود و سایر علاقمندان به تغییرات استاندارد ISO14001در ویرایش 2015 اقدام به برگزاری همایش آموزش با شرایط ویژه نموده است.(شرح جزئیات در فایل پیوست)