تاریخ 1395-10-13 09:11:29 بازدید

برگزاری سمینار آشنائی با تغییرات استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015

در ادامه برنامه های آموزشی  با هدف اطلاع رسانی از تغییرات ویرایش جدید استانداردها و مزایای آنها، سمینار «آشنائی با تغییرات استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015» ویژه باشگاه مشتریان این گروه در تاریخ شانزدهم دی ماه 1394 با سخنرانی جناب آقای مهندس محسن زمانی از اساتید و صاحب نظران این استاندارد نوآوران لیان خلیج فارس در سالن همایش های مجموعه فرهنگی برگزار گردید.


امید است ارائه این خدمت به مشتریان گرانقدرنوآوران لیان خلیج فارس برای توسعه سیستم مدیریت محیط زیست و در نهایت دستیابی به نتایج موثر یاری رسانده باشد.