تاریخ 1395-10-13 23:15:04 بازدید

فیلم های آموزشی بر روی Aparat

فیلم های آموزشی برروی آپارات Aparat.com بمنظور اطلاع رسانی از تمربناتی که در کلاس اجر می گردد بنام نوآوران لیان خلیج فارس بار گذاری گردیده است.

http://www.aparat.com/noavaranlian