تاریخ 1395-10-13 09:07:21 بازدید

برگزاری دو دوره MCSE 2012

برگزاری دو دوره MCSE 2012  با حضور مهندسین شبکه ادارات از مهر 95 تا کنون . از نکات جالب این دوره افراد شرکت کننده  زیر 15 سال در این دوره ها می باشد که خود را برای المپیاد سال جدید خود را اماده می نمایند. این دانش آموزان قبلا خود را اماده نموده و دورره های سیسکو و MCSE 2012 و لینوکس را بصورت فشرده گذرانده اند.