دوره تربیت فضای مجازی مقدماتی

قیمت : 500,000 ریال

جهت ورود به کلاس دوره تربیت فضای مجازی  لینک زیررا کلیک  نمایید

https://www.skyroom.online/ch/pgnl/class-1

برای آزمون به کلاس زیر مراجعه نمایید

http://www.testaa.ir/